Përgjegjës për përmbajtjen e faqeve

REFIVE GmbH
c/o apper
Reichstrasse 15
5412 Gebenstorf

Telefoni +41 56 223 55 50
E-Mail: hello@apper.ch

Disclaimer

Të gjitha tekstet dhe lidhjet janë kontrolluar me kujdes dhe përditësohen vazhdimisht. Ndërsa përpiqemi të japim informacion të saktë dhe të plotë në këtë faqe, nuk bëjmë asnjë përfaqësim, garanci ose përgjegjësi që informacioni i dhënë përmes kësaj faqeje është i saktë, i plotë ose aktual. Ne posedojmë të drejtën për të ndryshuar informacionin në këtë faqe në çdo kohë dhe pa paralajmërim, dhe nuk bëjmë asnjë detyrim për të përditësuar informacionin e dhënë. Të gjitha lidhjet me ofruesit e jashtëm janë kontrolluar për saktësi në kohën e përfshirjes së tyre, por nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen dhe disponueshmërinë e faqeve të lidhura me hyperlink. Për përmbajtje të paligjshme, të pasakta ose jo të plota dhe në veçanti për dëmet e shkaktuara nga përmbajtja e faqeve të lidhura, ofruesi i faqes, të cilit i është referuar, është përgjegjës. Është e parëndësishme nëse dëmi është i drejtpërdrejtë, indirekt ose financiar ose ndonjë dëm tjetër që mund të rezultojë nga humbja e të dhënave, humbja e përdorimit ose arsye të tjera të çdo lloji.

Privatësia e të dhënave

Ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi për sigurinë e transmetimit të të dhënave në internet, në veçanti ekziston rreziku i qasjes së palës së tretë kur transmetojmë të dhëna me e-mail.

Çdo përdorim i të dhënave të kontaktit të publikuara në shtyp nga palët e treta për qëllime reklamimi shprehet shprehimisht në kundërshtim. Operatori rezervon të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të reklamimit ose materialeve informuese të pakërkuara.

Nëse rregulloret ose formulimet individuale të këtij mohimi të përgjegjësisë janë të paefektshme, rregulloret e mbetura mbeten të pandikuara në përmbajtjen e tyre dhe në vlefshmërinë e tyre.

Google Analytics

Kjo faqe përdorë Google Analytics, një shërbim web analytics ofruar nga Google Inc ( “Google”). Google Analytics përdor. “Cookies”, tekste që janë ruajtur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar në analizimin se si përdoruesit e përdorin faqen në fjalë. Informacioni i gjeneruar nga cookie për përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti është transmetuar zakonisht në një server të Google në SHBA dhe ruhen atje. Në rastin e aktivizimit të IP anonymization në këtë faqe interneti, IP adresa juaj do të jetë e bllokuar brenda Shteteve Anëtare të Bashkimit Europian ose palët e tjera të Marrëveshjes mbi Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP transmetohet në një server të Google në SHBA.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Kushtet e Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Teknologjia dhe Dizajnimi

REFIVE GmbH
Reichstrasse 15
5412 Gebenstorf

Tel: 056 223 55 50
Mail: info@refive.ch
www.refive.ch